Félag ráðgjafarverkfræðinga

Kjarasamningar við Félag ráðgjafarverkfræðinga (FRV)

Kjarasamningur undirritaður í mars 2016

Samningurinn gildir frá og með 1. mars 2016 til 28. febrúar 2019. Laun hækka um 6,2% frá 1. mars, 5% frá og með 1. maí 2017 og 4,5% frá og með 1. maí 2018.

Framlag launagreiðenda í lífeyrissjóði hækkar og verður sem hér segir:
Frá 1. júlí 2016: 8,5%, frá 1. júlí 2017: 10,0% og frá 1. júlí 2018: 11,5%.

Frá samningsaðilum

Hér að neðan er sameiginleg tilkynning frá samningsaðilum um þau atriði sem breytast í samningnum.

Laun hækki samkvæmt samningnum sem hér segir:

  • 6,2% frá 1. mars 2016
  • 5,0% frá 1. maí 2017
  • 4,5% frá 1. maí 2018

Framlag launagreiðenda í lífeyrissjóði hækkar og verður sem hér segir:

  • Frá 1. júlí 2016: 8,5%.
  • Frá 1. júlí 2017: 10,0%.
  • Frá 1. júlí 2018: 11,5%.

Unnið er að því á vettvangi Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands að ganga frá samkomulagi um ráðstöfun aukins framlags í lífeyrissjóð, en gengið er út frá því að allt framlagið fari í bundna en erfanlega séreign launþega.

Reiknað er með að þessari vinnu verði lokið í maí 2016. Bókun í samkomulaginu: Heimilt er fyrir fyrirtækin að draga frá almennar launahækkanir á tímabilinu 1. desember 2015 til 29. febrúar 2016 frá umsaminni hækkun 1. mars 2016 ef þær ná til meginþorra starfsmanna í fyrirtækinu.


Til upplýsinga eru hér helstu atriði úr eldri samningum:

Samningurinn frá 2014 - framlenging samþykkt í apríl 2015

21. apríl 2015 var samþykkt að framlengja gildandi kjarasamning til og með 29. febrúar 2016.  

1)      Gildistími framlengingar er til og með 29. febrúar 2016.

2)      Laun hækka um 3,5% frá og með 1. apríl 2015.

3)      Í október 2015 verður launaliður samningsins tekinn til endurskoðunar auk samningsbundinna réttinda, enda er það sameiginlegur vilji samningsaðila að tryggja samkeppnishæf kjör þeirra sem samningurinn nær til. 


Gildandi kjarasamningur við Félag ráðgjafarverkfræðinga var samþykktur í mars 2014. Gildistími er 28. febrúar 2015. (Framlengdur í apríl 2015 til 29. febrúar 2016).

Breytingar frá fyrri kjarasamningi eru:

  • Í nýrri grein 7.4 er kominn texti um trúnaðarmenn.

  • 1. febrúar 2014 hækka laun um 2,8%.

  • 1. júlí 2014 hækka laun um 0,85%.

  • Gildistími samnings er til 28. febrúar 2015.

Samningsaðilar munu koma saman í september næstkomandi til að gera viðræðuáætlun um gerð nýs kjarasamnings sem tekur við af þessum nýsamþykkta  kjarasamningi.

Samningurinn frá 2012
Helstu breytingar varða vinnu á tímabundnum vinnustað og samningnum fylgir samningsform sem félagsmenn eru hvattir til að nota.

Nú eru skilyrði fyrir endurmati mánaðarlauna snöggtum rýmri en áður. Þau skulu tekin til endurmats þegar breyting verður á ábyrgð starfsmanns eða annars þegar ástæða þykir til. Þá hefur dögum vegna veikinda barna verið fjölgað.

Laun hækka á samningstímanum sem hér segir:

3,25% frá og með 1. febrúar 2013.
1,55% frá og með 1. júlí 2013.

Samningurinn frá desember 2011

Vinna á stórhátíðum greiðist með tímakaupi sem nemur 1,375% af mánaðarlaunum.

Breytingar voru gerða á kafla 6 þar sem fjallað er um tryggingar. Vísitöluhækkanir reiknast mánaðarlega og tryggingafjárhæðir hækkaðar. Við 100% örorku verða bætur kr. 40.781.250.-

Vaktavinna. Þeir sem vinna vaktavinnu skuli fá vaktaálag fyrir unnin störf á þeim tíma er fellur utan venjulegs dagvinnutíma, en er hluti vikulegrar vinnuskyldu.

Ný grein kveður á um stórhátíðardaga. 

Samningurinn frá janúar 2011

Samkvæmt kjarasamningnum er greitt 1% af heildarlaunum í sjúkrasjóð viðkomandi kjarafélags.

Frá og með 1. september 2011 ber öllum launagreiðendum að greiða 0,13% í Starfsendurhæfingarsjóð. Sú greiðsla á að berast til lífeyrissjóðs viðkomandi starfsmanns.   

Senda grein