GRUNNUPPLÝSINGAR

Umsækjandi:


Starf:


Umsókn um starfsheitið tæknifræðingur:

Hefur umsækjandi leyfi til að nota starfsheitið tæknifræðingur? 

  •  

Ef nei, óskar umsækjandi eftir að fá leyfið? 

  •  
 

Félagsstarf á vegum Tæknifræðingafélagsins:

Mikill fjöldi félagsmanna í TFÍ starfar í sjálfboðavinnu að ýmsum málefnum á vegum félagsins

Hefur umsækjandi áhuga á að starfa fyrir Tæknifræðingafélag Íslands? 

  •  


Bann við útsendingum:

Þeir sem ekki vilja láta nafn sitt koma fram á listum eða límmiðum sem afhentir eru þriðja aðila merkja við NEI reitinn hér að neðan.

Nafn mitt komi fram á útsendingarlistum?: 

  •  

 

Ég heimila að TFÍ sæki upplýsingar um námslok og námsárangur minn til HÍ / HR. 

  •  

Jafnframt því, sem ég undirritaður gerist félagi í Tæknifræðingafélagi Íslands, skuldbind mig til að kynna mér félagslög þess og siðareglur og hlýða þeim, svo og öllum öðrum samþykktum félagsins, er nú eru í gildi eða þeim, er síðar verða gerðar á löglegan hátt.